Predaj veľkoskladu ovocia a zeleniny


logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ponúkame na predaj veľkosklad ovocia a zeleniny v Košiciach, Jarmočná 2. Poloha predávaného objektu je lukratívna nakoľko sa nachádza v blízkosti centra mesta, tesnej blízkosti železničnej prekládkovej a osobnej hlavnej stanice, autobusovej stanice, zastávky MHD s napojením na mestskú dopravnú sieť a medzinárodné dopravné ťahy. Celý areál je oplotený a má dostatočné parkovacie plochy. Areál sa nachádza v priemyselnej  lokalite bez negatívnych vplyvov na okolie , má priaznivú dispozíciu / všetky stavby sú samostatne stojaté objekty s prístupom vnútroareálovými spevnými komunikáciami s možnosťou odčlenenia/. Predávaný veľkosklad v súčasnosti je v prevádzke a využívaný na podnikateľské účely a pozostáva z I. nadzemného podlažia vo výmere 619,20 m2, v ktorom sa nachádza veľkosklad ovoci a zeleniny. II. nadzemné podlažie vo výmere 619,20 m2, v ktorom sa nachádza relaxačná jednotka- welnes, bowling, sauny a reštaurácia. Parkovacie plochy o výmere 530,00 m2,  ďalej na pozemku je vybudovaná studňa, vodovodná prípojka, plynová prípojka, prípojka NN, kanalizačná prípojka. V I. nadzemnom podlaží sa nachádzajú kancelárie a 3 samostatne chladiace boxy na ovocie a zeleninu so samostatným chladiacim systémom. V II. nadzemnom podlaží sa nachádza relaxačná jednotka pozostavajúca  zo vstupnej časti s recepciou, priestoru na uloženie odevov a obuvi návštevníkov, kancelárie so zázemím, cvičnej plochy pre fitnes, dvoch saun o počte 4 a 16osôb, dvoch  bowlingových dráh, barom s kuchynkou , sociálne zariadenie pre návštevníkov, pomocné priestory a zimná záhrada,reštaurácia, limfodrenážne miestnosti, masírovne a šatne.  Vstup na II. nadzemné podlažie je samostatný,  mimo veľkoskladu ovocia a zeleniny. Možnosť kúpy celého  uvedeného opísaného objektu včetne autoparku, chladiacich zariadení, všetkých dodávateľov a všetkých odberateľov ako tzv. komplex firmy v cene 1,6 mil.,- €  s DPH. Druhá možnosť je kúpa iba  tzv. relaxačnej jednotky nachádzajúcej sa na II. nadzemnom podlaží v cene 1.3 mil.,-€ s DPH. Do tejto relaxačnej jednotky je samostatný vstup nezávislý od veľkoskladu ovocia a zeleniny.