Predávame v obci Ďurďošik okres Košice - okolie  2 stavebné pozemky  vo výmere cca 560 m2,  Na pozemku sa nachádzajú všetky v obci dostupné inžinierské siete. Cena za 1m2 je 60,-€.